Na CYBERSEC Forum 2017 powołano Globalną Platformę Innowacji dla Cyberbezpieczeństwa

Na CYBERSEC Forum 2017 powołano Globalną Platformę Innowacji dla Cyberbezpieczeństwa

Opublikowany

Powołanie Globalnej Platformy Innowacji dla Cyberbezpieczeństwa (Global EPIC), to jedno z najważniejszych wydarzeń drugiego dnia CYBERSEC Forum 2017. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom oraz szansom rynku cyberbezpieczeństwa przedstawiciele 14 regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa z 10 krajów, podpisali dziś (10 października) w Krakowie porozumienie inaugurujące jej działalność. Jednym z członków inicjatywy jest polski CYBERSEC HUB, prowadzony przez Instytut Kościuszki.

Specyfika rynku cyberbezpieczeństwa sprawia, iż na całym świecie to właśnie regionalne ekosystemy, skupiające środowiska akademickie, przedstawicieli biznesu oraz sektora publicznego, stanowią źródło innowacyjnych produktów i usług zabezpieczających postępującą digitalizację. 14 wiodących ośrodków będących sygnatariuszami Global EPIC rozwija się w dużej mierze niezależnie, przy wsparciu lokalnych i narodowych inicjatyw. Liderzy tych kluczowych jednostek podkreślają, że wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem wymagają powstania globalnej platformy, która zmieniłaby dotychczasowy schemat funkcjonowania oraz współpracy, odzwierciedlając zarówno globalne, jak i lokalne imperatywy. Podstawą tej perspektywy jest wdrożenie międzynarodowej współpracy między regionalnymi ekosystemami w tzw. formule glocalize, która polega na wykorzystaniu lokalnego i globalnego potencjału, promując jednocześnie najlepsze regionalne rozwiązania na szczeblu międzynarodowym.
  - W obliczu dynamicznego wzrostu zagrożeń płynących z sieci, globalna platforma współpracy skupiająca kluczowych interesariuszy to konieczność. Dzisiaj w Krakowie kładziemy fundamenty pod jej rozwój. Mamy nadzieję, że umożliwi ona innowatorom skuteczne mierzenie się z wyzwaniami płynącymi z cyberprzestrzeni – podkreśla Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki głównego organizatora CYBERSEC Forum. Jednym z głównych priorytetów powołanej w Krakowie instytucji będzie wzmacnianie wzajemnych relacji między regionalnymi ekosystemami. – Wierzę, że w obliczu połączonej gospodarki cyfrowej, Platforma pozwoli nam zacieśnić współpracę w zakresie innowacyjnego ekosystemu cyberprzestrzeni do tego stopnia, by jeszcze lepiej radzić sobie z wyzwaniami, jakie stoją przed obywatelami, przedsiębiorstwami oraz organami administracji publicznej. Dzisiejszy dzień to sukces wszystkich zaangażowanych organizacji i regionów, a my w CSIT jesteśmy dumni, że tworzymy tę kluczową organizację – mówi dr Godfrey Gaston, Dyrektor Centrum Bezpiecznych Technologii Informacyjnych (CSIT)
Organizacje tworzące Platformę będą wspólnie opracowywać, a także wprowadzać w życie rewolucyjne rozwiązania dla najbardziej znaczących, bieżących oraz potencjalnych, zagrożeń cybernetycznych. Łącząc kompetencje, doświadczenie i fachową wiedzę, ośrodki będą odpowiedzialne za kreowanie innowacyjnych rozwiązań, wymianę wiedzy i doświadczeń, przeprowadzanie analiz i badań oraz tworzenie standardów na poziomie międzynarodowym. Globalny charakter platformy odzwierciedla jej skład, w który wchodzą ekosystemy z 10 krajów świata z 3 różnych kontynentów. Platforma Global EPIC będzie koncentrowała swoje działania w obrębie 10 priorytetowych obszarów działania. Jednym z celów inicjatywy Global EPIC jest rozwój sieci współpracy, przewidujący  stworzenie grupy składającej się z 50 sygnatariuszy z ekosystemów bezpieczeństwa cybernetycznego do października 2020. Więcej informacji na temat platformy Global EPIC, 10 priorytetowych obszarów działania oraz informacji jak dołączyć do tej grupy można znaleźć na stronie https://globalepic.org/.
Patroni_mailing PL.png

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
27 lutego w Brukseli Instytut Kościuszki zorganizuję debatę liderów, czyli CYBERSEC – Brussels Leaders’ Foresight

temu

27 lutego br. w Brukseli odbędzie się CYBERSEC – Brussels Leaders’ Foresight. W wydarzeniu organizowanym przez polski think tank, Instytut Kościuszki, udział weźmie ponad 200 uczestników. Wśród nich znajdą się wiodący przedstawiciele unijnej administracji, organizacji międzynarodowych, środowisk eksperckich i globalnych liderów branży IT. Podczas brukselskiego spotkania, omówione zostaną kluczowe wyzwania bezpieczeństwa transformacji cyfrowej, które zdominują europejską debatę publiczną w 2018 r.
CYBERSEC Forum: musimy zwiększyć inwestycje w cyberbezpieczeństwo

temu

Musimy zwiększyć inwestycje w cyberbezpieczeństwo – to numer 1 na liście 9 najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa cyfrowego w 2018 roku, podkreśla Instytut Kościuszki w rekomendacjach CYBERSEC Forum 2017. Raport jest podsumowaniem dwudniowych debat ponad 150 światowej klasy ekspertów biorących udział w III Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa, które odbyło się pod hasłem „Dealing with Cyber Disruption”. Wydawana corocznie publikacja zawiera najważniejsze zalecenia dla rządów, organizacji międzynarodowych i sektora prywatnego w 4 obszarach: Państwo, Obrona, Przyszłość i Biznes.
Cyberbezpieczeństwo w 2018 r. – Instytut Kościuszki publikuje prognozy ekspertów

temu

Jak co roku poprosiliśmy ekspertów, będących członkami społeczności Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC, reprezentujących różne obszary sektora publicznego, akademii oraz sektora prywatnego o podzielenie się opiniami na temat wyzwań dotyczących cyberbezpieczeństwa z jakimi będziemy musieli się zmierzyć w 2018 roku.
Zakończyło się III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC Forum 2017

temu

Cyberbezpieczeństwo musi być wspólnym priorytetem rządów, instytucji i firm. Tylko wtedy walka z zagrożeniami płynącymi z sieci będzie realna – zgodnie podkreślają uczestnicy zakończonego właśnie w Krakowie III Europejskiego Forum CYBERSEC 2017. Przez dwa dni stolica Małopolski była centrum ogólnoeuropejskiej debaty dotyczącej bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Zakończyło się III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC Forum 2017

Cyberbezpieczeństwo musi być wspólnym priorytetem rządów, instytucji i firm. Tylko wtedy walka z zagrożeniami płynącymi z sieci będzie realna – zgodnie podkreślają uczestnicy zakończonego właśnie w Krakowie III Europejskiego Forum CYBERSEC 2017. Przez dwa dni stolica Małopolski była centrum ogólnoeuropejskiej debaty dotyczącej bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.